skip navigation

4 Kasım 2021

Sıvılaştırılmış CO2 Taşıyıcı Konsept Çalışmasının Tamamlanması

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL; merkez ofis: Tokyo, Japonya; Başkan ve CEO: Takeshi Hashimoto), Mitsubishi Ağır Endustri Grupları'nın bünyesinde bulunan Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (MSB; merkez ofis: Yokohama, Japonya; Başkan: Toru Kitamura) ile işbirliği içinde, yakın gelecekte LCO2 nakliye pazarında potansiyel olarak ana akım olabilecek sıvılaştırılmış bir CO2 (LCO2) taşıyıcısı için çoklu gövde formlarının Konsept Çalışmasını tamamladı.

LCO2 taşıyıcıları, LCO2'yi depolama alanlarına verimli bir şekilde bağlayarak, düşük karbonlu ve karbondan arındırılmış bir toplum gerçekleştirmenin bir yolu olarak dikkat çeken CCUS (Karbondioksit Yakalama Kullanımı ve Depolama) değer zincirinde önemli bir rol oynayacaktır.

LCO2 taşımacılığına yönelik gelecekteki talebi karşılamak için MOL ve MSB, en etkili ve pratik olarak kabul edilen çok gövdeli formların konsept çalışmasını tamamladı. Taşınan kargo hacmi ile esnek bir şekilde başa çıkabilmek için, farklı tank basınç ayarları dikkate alınarak yaklaşık 50.000 m3'e kadar olan toplam kargo tankı kapasitesi tasarlanmıştır.

Tüm değer zincirine dayalı olarak müşteri ihtiyaçlarına esnek bir şekilde cevap verebilmek için, yüksek zorluk derecesine sahip daha büyük bir LCO2 taşıyıcısını hayata geçirmek ve çeşitli gemi türleri geliştirmek için çaba göstereceğiz. Ayrıca MOL, LCO2'nin taşınmasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelerek ve operasyonel bilgi biriktirerek düşük karbonlu ve karbondan arındırılmış bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. MOL, 30 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da endüstriyel LCO2 taşıyıcılarını yöneten Larvik Shipping AS'ye (LS; Genel Merkez: Norveç) yatırım yaptıktan sonra Mart 2021'de deniz yoluyla sıvılaştırılmış karbondioksit (CO2) taşıma işine girdi.

MOL, güvenli gemi operasyonu ve kargo taşıma konusundaki birikmiş deneyimini LS'nin bilgi birikimi ve sağlam sicili ile birleştirerek, LCO2 taşıyıcılarının ölçeğini genişletmenin yollarını araştırmaya devam edecek ve LCO2 okyanus taşımacılığı işinin dünya çapında daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır.

MOL, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazları emisyonuna ulaşmak için orta ve uzun vadeli bir hedef belirledi. Bu hedefe ulaşmak için, iklim değişikliğine odaklanan beş girişim belirledik. LCO2 taşımacılık işimiz aracılığıyla toplumdaki sera gazları emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacağız.

Şirketimizcde CCUS(Karbon yakalama, kullanma ve depolama) projeleri

Aralık 2020 : Avustralya'daki 2 açık deniz Karbondioksit geri kazanım ve depolama merkezi projesine katıldı

Mart 2021 : MOL, Norveç'teki Larvik Shipping AS'ye Yatırım Yaparak Sıvılaştırılmış CO2 Okyanus Taşımacılığı İşletmesine Geçti

Mayıs 2021 : Klaipedos nafta, Larvik Shipping ve Mitsui O.S.K. Lines, Litvanya, Klaipeda'da sıvılaştırılmış CO2 ve hidrojen projesi için bir fizibilite çalışması yapacak.

Haziran 2021 : MOL, Uluslararası Düşünce Kuruluşu'na Katılıyor ve Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama için geliştirmeyi hızlandırıyor

Temmuz 2021 : MOL, Japonya CCS tarafından emanet edilen NEDO Gösteri Projesinin Bir Parçası olan Büyük Ölçekli Sıvılaştırılmış CO2 Taşıyıcı Üzerinde Araştırma ve Geliştirmeye Başladı

Haziran 2021 : MOL, Asya Karbondioksit geri kazanım ve depolama merkezi ağının ilk destekleyici üyelerinden biri oldu.

Temmuz 2021: Japonya'nın Karbon Yakalama ve Yeniden Kullanım Çalışma Grubu, geri dönüştürülmüş karbon metanın sıfır emisyonlu gemi yakıtı olarak kabul edilebileceğini onayladı.